Huisreglement

1. Eigen risico

 • Toegang tot het terrein van IJsfeest Son & Breugel is geheel op eigen risico.
 • Het betreden van de schaatsbaan is geheel op eigen risico.
 • Schaatshuur is voor eigen rekening en risico.

2. Betreden schaatsbaan

 • De ijsbaan mag alleen worden betreden met ondergebonden schaatsen.
 • Kinderen jonger dan acht jaar mogen de ijsbaan niet betreden zonder begeleiding.       Begeleiding op schoenen hoeft geen entreegeld te betalen.
 • Het is toegestaan eigen schaatsen te gebruiken, met uitzondering van Noren, klapschaatsen en (ijs)hockeysticks.
 • Betreden van het schaatsgedeelte (de schaatsbaan) mag alléén op vertoon van een geldig entreebewijs.
 • Op verzoek van de organisatie of het horecapersoneel kan deelnemers of bezoekers vanaf 14 jaar gevraagd worden om een geldig legitimatiebewijs te tonen. Indien géén geldig legitimatiebewijs kan worden getoond, bestaat de mogelijkheid om die persoon de toegang tot het terrein per direct te ontzeggen.
 • Het is niet toegestaan met ijs- of sneeuwballen te gooien.

3. Veiligheid schaatsbaan

 • Het is niet toegestaan de schaatsbaan te gebruiken voor het hardrijden op de schaats of het anderszins in gevaar brengen van overige schaatsers.
 • Het dragen van handschoenen is verplicht. Beschermende kleding is een advies.
 • Zitten op de boarding is niet toegestaan.
 • De kleine ijsbaan (Kidsclub) is in principe alleen toegankelijk voor jonge kinderen en hun begeleiding.
 • Sleden, stoelen en andere hulpmiddelen zijn niet toegestaan. Uitzondering zijn de oranje zeehonden die door de organisatie worden verstrekt voor gebruik op de kleine baan (Kidsclub).

4. Aanwijzingen organisatie

 • Alle schaatsers en/of bezoekers van de ijsbaan dienen de aanwijzingen van de organisatie, de aanwezige vrijwilligers, het horecapersoneel en/of beveiligingsmedewerker(s) altijd op te volgen.
 • De organisatie, de aanwezige vrijwilligers, het horecapersoneel en/of beveiligingsmedewerker(s) behouden zich altijd het recht voor om iedereen die zich niet volgens de geldende regels gedraagt, de toegang te weigeren c.q. van het terrein te verwijderen.
 • Het bezitten van een toegangsbewijs geeft niet automatisch recht op toegang tot de ijsbaan. Bij drukte kan de toegang tijdelijk geweigerd worden.
 • Als de situatie erom vraagt, behoudt de organisatie zich het recht voor om anders te besluiten dan in dit reglement is weergegeven.

5. Schade, letsel en vermissing

 • Schade aan eigendommen van Stichting IJsfeest Son & Breugel en Van der Vleuten Catering , zoals boarding, schaatsen, tent, decoratie, et cetera wordt altijd verhaald op de veroorzaker.
 • De organisatie kan op geen enkele wijze verantwoordelijkheid dragen voor letsel ontstaan op of rondom de ijsbaan. De organisatie aanvaardt daarvoor geen enkele aansprakelijkheid.
 • De organisatie kan op geen enkele wijze verantwoordelijkheid dragen voor schade aan, of vermissing van (persoonlijke) eigendommen. De organisatie aanvaardt daarvoor geen enkele aansprakelijkheid.

6. Alcohol, drugs en roken

 • Het is verboden om de volgende zaken mee te nemen op het ijs of in bezit te hebben in de directe omgeving van de ijsbaan: glaswerk, blikjes, plastic flessen, etenswaren, alcoholhoudende dranken, vuurwerk, drugs, wapens of scherpe voorwerpen.
 • Het is niet toegestaan om te roken op de schaatsbaan.
 • In IJspaleis ‘t Streufke wordt geen alcoholhoudende drank geschonken aan personen jonger dan 18 jaar.