Huisreglement

1. Gedrag

 • Alle bezoekers dienen zich respectvol te gedragen naar andere gasten, schaatsers, de organisatie, het horecapersoneel en vrijwilligers van het ijsfeest
 • Het is niet toegestaan met ijs- of sneeuwballen te gooien
 • Bezoekers zorgen dat afval in de beschikbaar gestelde afvalbakken beland
 • Op verzoek kan deelnemers of bezoekers gevraagd worden om een geldig legitimatiebewijs te tonen
 • De organisatie, vrijwilligers, het horecapersoneel en/of beveiligingsmedewerker(s) behouden zich altijd het recht voor om iedereen die zich niet aan het huisreglement houdt, de toegang tot het IJsfeest te weigeren c.q. van het terrein te verwijderen

2. Alcohol, drugs en roken

 • Het is verboden om de volgende zaken mee te nemen op het ijs of in bezit te hebben buiten de horeca of het horecaterras: glaswerk, blikjes, plastic flessen, etenswaren, alcoholhoudende dranken, vuurwerk, drugs, wapens of scherpe voorwerpen
 • Het is alleen toegestaan te roken op het horecaterras. Rokers zorgen dat hun rokersafval in de beschikbaar gestelde (as)bakken beland
 • In de horeca en op het horecaterras wordt geen alcoholhoudende drank geschonken aan personen jonger dan 18 jaar

3. Aanwijzingen organisatie

 • Alle schaatsers en/of bezoekers van de ijsbaan dienen de aanwijzingen van de organisatie, de aanwezige vrijwilligers, het horecapersoneel en/of beveiligingsmedewerker(s) altijd op te volgen
 • Als de situatie erom vraagt, behoudt de organisatie zich het recht voor om anders te besluiten dan in dit reglement is weergegeven

4. Eigen risico

 • Toegang tot het terrein van IJsfeest Son & Breugel is geheel op eigen risico
 • Het betreden van de schaatsbaan en schaatshuur is geheel op eigen risico

5. Betreden schaatsbaan

 • Betreden van de schaatsbaan mag alléén op vertoon van een geldig entreebewijs
 • Het dragen van handschoenen is verplicht. Beschermende kleding is een advies
 • Het bezitten van een toegangsbewijs geeft niet automatisch recht op toegang tot de ijsbaan. Bij drukte kan de toegang tijdelijk geweigerd worden
 • Het is toegestaan eigen schaatsen te gebruiken, met uitzondering van Noren, klapschaatsen en (ijs)hockeysticks
 • De ijsbaan mag alleen worden betreden met ondergebonden schaatsen, tenzij het de begeleider van een kind betreft
 • Kinderen jonger dan acht jaar mogen de ijsbaan niet betreden zonder begeleiding. Begeleiding op schoenen hoeft geen entreegeld te betalen

6. Veiligheid schaatsbaan

 • Het is niet toegestaan de schaatsbaan te gebruiken voor het hardrijden op de schaats of het anderszins in gevaar brengen van andere schaatsers
 • Zitten op de boarding is niet toegestaan
 • De kleine ijsbaan (Kidsclub) is in alleen toegankelijk voor jonge kinderen en hun begeleiding
 • Sleden, stoelen en andere hulpmiddelen zijn niet toegestaan. Uitzondering zijn de oranje zeehonden die door de organisatie worden verstrekt voor gebruik op de kleine baan (Kidsclub).

7. Schade, letsel en vermissing

 • Schade aan eigendommen van Stichting IJsfeest Son & Breugel, zoals boarding, schaatsen, tent, decoratie, et cetera wordt altijd verhaald op de veroorzaker
 • De organisatie kan op geen enkele wijze verantwoordelijkheid dragen voor letsel ontstaan op of rondom de ijsbaan. De organisatie aanvaardt daarvoor geen enkele aansprakelijkheid
 • De organisatie kan op geen enkele wijze verantwoordelijkheid dragen voor schade aan, of vermissing van (persoonlijke) eigendommen. De organisatie aanvaardt daarvoor geen enkele aansprakelijkheid