Huisreglement

 

 1. Gedrag
 • Alle bezoekers dienen zich respectvol te gedragen naar andere personen
 • Bezoekers zorgen dat meegenomen spullen zoals tassen en kleding netjes op een daarvoor aangewezen plek gestald worden
 • Het is niet toegestaan met ijs- of sneeuwballen te gooien
 • Geen ongewenst of hinderlijk gedrag, agressie, racisme of geweld
 • Bezoekers zorgen dat afval in de beschikbaar gestelde afvalbakken beland
 • Op verzoek kan deelnemers of bezoekers gevraagd worden om een geldig legitimatiebewijs te tonen
 • De organisatie, vrijwilligers, het horecapersoneel en/of beveiligingsmedewerker(s) behouden zich altijd het recht voor om iedereen die zich niet aan het huisreglement houdt, de toegang tot het IJsfeest te weigeren c.q. van het terrein te verwijderen
 • Veroorzaak geen overlast voor de buurt

 

 1. Alcohol, drugs en roken
 • Het is verboden om de volgende zaken mee te nemen op het ijs of in bezit te hebben in de horeca of het horecaterras: glaswerk, blikjes, plastic flessen, etenswaren, alcoholhoudende dranken, vuurwerk, drugs, wapens of scherpe voorwerpen
 • Het is verboden te roken in de horeca of op het ijs. Rokers zorgen dat hun rokersafval in de beschikbaar gestelde (as)bakken beland
 • In de horeca en op het horecaterras is het gebruik van alcohol en/of roken onder de 18 verboden
 • Het doorgeven van alcohol aan personen onder de 18 is verboden

 

 1. Aanwijzingen organisatie
 • Alle schaatsers en/of bezoekers van de ijsbaan dienen de aanwijzingen van de organisatie, de aanwezige vrijwilligers, het horecapersoneel en/of beveiligingsmede-werker(s) op te volgen

 

 1. Eigen risico
 • Toegang tot het terrein van IJsfeest Son & Breugel is geheel op eigen risico
 • Het betreden van de schaatsbaan en curlingbaan, evenals schaatshuur, is geheel op eigen risico

 

 1. Betreden schaatsbaan en curlingbaan
 • Betreden van de schaatsbaan en curlingbaan mag alléén op vertoon van een geldig entreebewijs
 • Het dragen van handschoenen op de schaatsbaan is verplicht. Beschermende kleding is een advies
 • Het bezitten van een toegangsbewijs geeft niet automatisch recht op toegang tot de ijsbaan. Bij drukte kan de toegang tijdelijk geweigerd worden
 • Het is op de ijsbaan toegestaan eigen schaatsen te gebruiken, met uitzondering van Noren, klapschaatsen en (ijs)hockeysticks.
 • De ijsbaan mag alleen worden betreden met ondergebonden schaatsen, tenzij het de begeleider van een kind betreft
 • De curlingbaan mag alleen worden betreden met schoenen waarmee je veilig op het ijs kunt lopen en het ijs niet beschadigd
 • Kinderen jonger dan acht jaar mogen de ijsbaan niet betreden zonder begeleiding. Begeleiding op schoenen hoeft geen entreegeld te betalen
 • De toiletwagen mag niet betreden worden met onbeschermde schaatsen

 

 1. Veiligheid schaatsbaan
 • Het is niet toegestaan de schaatsbaan te gebruiken voor het hardrijden op de schaats of het anderszins in gevaar brengen van andere schaatsers
 • Zitten op de boarding is niet toegestaan
 • De kleine ijsbaan (Kidsclub) is alleen toegankelijk voor jonge kinderen en hun begeleiding
 • Sleden, stoelen en andere hulpmiddelen zijn niet toegestaan. Uitzondering zijn de hulpmiddelen die door de organisatie worden verstrekt

 

 1. Schade, letsel en vermissing
 • Schade aan eigendommen van Stichting IJsfeest Son & Breugel, zoals boarding, schaatsen, tent, decoratie, et cetera kan altijd verhaald worden op de veroorzaker. Bij opzet zal dit zeker plaatsvinden.
 • De organisatie draagt op geen enkele wijze verantwoordelijkheid voor letsel ontstaan op of rondom de ijsbaan en aanvaardt daarvoor geen enkele aansprakelijkheid
 • De organisatie draagt op geen enkele wijze verantwoordelijkheid voor schade aan, of vermissing van (persoonlijke) eigendommen en aanvaardt daarvoor geen enkele aansprakelijkheid

 

 1. Cameratoezicht
 • Er is cameratoezicht op de IJsbaan en in de horeca

 

 1. Hulpmiddelen
 • Achter de bar in de horeca is een AED en een verbandkist aanwezig
 • Op diverse plaatsen zijn brandblussers aanwezig