Spelregels

SPELREGELS IJSSTOKSCHIETEN

De Curlingbaan

Afmetingen

 • Baanlengte 15 meter, baanbreedte 2,5 meter
 • Doorsnede ‘het Huis’ 1,8 meter

Mat

 • Alle speler blijven op de mat
 • Bij alle worpen moet minimaal één voet van de speler op de mat blijven
 • Ieder team kiest een kant van de mat waarvandaan gespeeld wordt

Het Huis

 • Dit is de cirkel waar ‘de Duif ‘ niet buiten mag komen. Doet die dat wel dan moet deze in het midden van ‘het Huis’ teruggeplaatst worden.

De Duif

 • Dit is de puck die bij de start van iedere game in het hart van ‘het Huis’ geplaatst moet worden. De puck mag door een ijsstock geraakt en verplaatst worden. Als ‘de Duif’ niet meer in ‘het Huis’ ligt moet een teamleider hem weer in het hart van ‘het Huis’ leggen. Ook na de laatste worp

BELANGRIJK 

 

 • Gebruikers van de Curlingbaan zijn 18 jaar of ouder
 • Het Huisreglement van Stichting IJsfeest is van toepassing. Bij overtreding kan zonder teruggave van gelden toegang geweigerd worden.
 • Je neemt zelf de IJsstocken uit het Chalet en plaatst ze na het spel weer terug in het Chalet

UITGELICHT

Eigen risico

 • Toegang tot het terrein van IJsfeest Son & Breugel is geheel op eigen risico
 • Het betreden van de curlingbaan is geheel op eigen risico

Betreden schaatsbaan en curlingbaan

 • De curlingbaan mag alleen worden betreden met schoenen waarmee je veilig op het ijs kunt lopen en het ijs niet beschadigd

Schade, letsel en vermissing

 • Schade aan eigendommen van Stichting IJsfeest Son & Breugel kan altijd verhaald worden op de veroorzaker. Bij opzet zal dit zeker plaatsvinden

Gedrag

 • Alle bezoekers dienen zich respectvol te gedragen naar andere personen
 • Geen ongewenst of hinderlijk gedrag, agressie, racisme of geweld
 • Bezoekers zorgen dat afval in de beschikbaar gestelde afvalbakken beland
 • Op verzoek kan deelnemers gevraagd worden om een geldig legitimatiebewijs te tonen
 • De organisatie, vrijwilligers, het horecapersoneel en/of beveiligingsmedewerker(s) behouden zich altijd het recht voor om iedereen die zich niet aan het huisreglement houdt, de toegang tot het IJsfeest te weigeren c.q. van het terrein te verwijderen
 • Veroorzaak geen overlast voor de buurt

Alcohol, drugs en roken

 • Het is verboden om de volgende zaken mee te nemen op het ijs: glaswerk, blikjes, plastic flessen, etenswaren, alcoholhoudende dranken, vuurwerk, drugs, wapens of scherpe voorwerpen
 • Het is verboden te roken in de horeca of op het ijs. Rokers zorgen dat hun rokersafval in de beschikbaar gestelde (as)bakken beland

Het spel

Spelers:

 • Speel met 2 teams tegen elkaar
 • Kies per team de kleur van de ijsstocken
 • Wijs per team een teamleider aan. Deze zorgt ervoor dat:
  • de puntentelling eerlijk verloopt (samen met de teamleider van de tegenpartij)
  • de winnaar van de game en de set vastgesteld wordt
  • de ijsstocken na een game weer veilig bij de spelers op de mat komen

Volgorde

 • Loot wie begint met schuiven. De volgorde wisselt vervolgens per game
 • Tijdens de game schuiven de teams om de beurt

Game

 • Een game is gespeeld als ieder team 4 ijsstocken heeft gespeeld
 • De game is gewonnen door het team waarvan een ijsstock het dichtst bij ‘de Duif’ ligt. Dit levert 1 punt op
 • In totaal kan de winnaar van de game maximaal 4 punten verdienen als vier van de ijsstocken van de winnaar het dichtst bij ‘de Duif’ liggen. Noteer het aantal punten van de game
 • Alleen ijsstocken die in ‘het Huis’ liggen tellen mee
 • Gemeten wordt altijd de afstand tot de ‘Duif’, wáár deze ook binnen ‘het Huis’ ligt

Set

 • Een set is gespeeld na het spelen van 6 games
 • Tel aan het einde van de set per team het totaal aantal punten op dat per game gescoord is
 • De winnaar van de set krijgt 1 setpunt en het aantal gamepunten. De verliezer van de set krijgt 0 setpunten maar wel het aantal gamepunten
 • Bij een gelijke stand van 3-3 in games wordt een tiebreak gespeeld om de winst van de set
 • De punten die hierin behaald worden, worden niet meegenomen in de totaalscore. Ze zijn puur bedoeld om de winnaar van de set te bepalen. Staat het na 2 games nog gelijk in punten, dan wordt een beslissende game gespeeld voor de setwinst

Eind Winnaar

 • Het team met de meeste setpunten heeft de wedstrijd gewonnen. Bij gelijke stand in sets telt het aantal gamepunten. Bij een gelijke stand in sets en gamepunten wordt een allesbeslissende tiebreak gespeeld.